Jørgen KristiansenJørgen Kristiansen har en baggrund som civilingeniør indenfor byggeri & anlæg samt trafikplanlægning. Han har en ph.d. grad i sammenhængen mellem transportinfrastruktur og regional udvikling.

Jørgen Kristiansen har i mange år beskæftiget sig med forskning, konsulentarbejde, monitorering og evaluering indenfor transportsektoren, både i Danmark og internationalt.

Kortfattet levnedsbeskrivelse

1964-71 Ansat i private konsulentfirmaer og beskæftiget med projektering, kontraktudarbejdelse og tilsyn med byggeri og anlæg i Danmark og Grønland.

1972-74 Undervisningsassistent i konstruktionslære ved Danmarks Ingeniørakademi.

1974-80 Adjunkt og lektor i trafikplanlægning og vejbygning ved Aalborg Universitet.

1980-83 Underviser af planlægningsstuderende på Ardhi Institute i Dar es Salaam, Tanzania (Danida kontrakt).

1983-93 Lektor i trafikplanlægning og vejbygning ved Aalborg Universitet.

1994-95 Tilknyttet EU Kommissionen i Bruxelles som national ekspert med henblik på at udarbejde et afsnit om strategisk transportforskning indenfor EU’s fjerde rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling.

1995-2000 Tilknyttet EU’s Tacis program i Rusland – på langtidsbasis i Moskva og korttidsbasis – med særlig henblik på monitorering af udviklingsprojekter indenfor den russiske transportsektor.

1995-2004 Lektor i trafikplanlægning og vejbygning ved Aalborg Universitet afbrudt af orlovsperioder. Ad hoc assistance til EU Kommissionen vedrørende udvælgelse og udarbejdelse af forskningskontrakter indenfor det fjerde og femte rammeprograms afsnit om bæredygtig mobilitet og intermodalitet.

2000-2010 Korttidsekspert vedrørende monitorering og evaluering af EU finansierede udviklingsprojekter i:
Afrika (Malawi, Lesotho, Kenya, Uganda, Tanzania, Etiopien, Sierra Leone); Caribien (Jamaica, Øst Caribien, Guyana, Surinam); Østeuropa (Rusland, Albanien); Bangladesh; Pakistan; Afghanistan; Jordan; og i TRACECA korridoren (Armenien, Georgien, Rumænien, Bulgarien).

2004-2007 Projektleder for SUTRANET projektet under EU’s Interreg IIIB program for Nordsøregionen. Projektets fokus var udvikling af bæredygtige godstransportsystemer til fremme af den regionale udvikling.

2005-2013 Tilknyttet Aalborg Universitets Institut for Planlægning som lektor emeritus.

2013-2014  Dansk komitémedlem for COST-programmets domæne: “Transport and Urban Development” (TUD). Udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Alle COST-programmets domænekomiteer  blev nedlagt fra oktober 2014.